ỨNG TUYỂN
NGAY
GIẢNG VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KHOA KẾ TOÁN
Trình độ Thạc sĩ trở lên
Kinh nghiệm làm việc 03 năm kinh nghiệm giảng dạy
Số lượng tuyển dụng 02
Hạn cuối ứng tuyển 15/7/2020

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên học tập, nghiên cứu;

Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;

Tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động học thuật;

Tham gia đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học;

Thực hiện biên soạn, biên dịch sách phục vụ đào tạo;

Thực hiện nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy;

Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo khoa.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ

Tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài hoặc tiến sĩ ngành/chuyên ngành về Kế toán, ưu tiên ứng viên có bằng tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kế toán

Có IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, ưu tiên ứng viên có từ 05 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học trở lên

Các kỹ năng cần có

Giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI)

Sử dụng được các công cụ giảng dạy online (LMS, MS team,…)

Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc theo nhóm

Các yêu cầu khác

Có tâm huyết với ngành giáo dục, có trách nhiệm với công việc

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo