Loading (custom)...

 

1. Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 1 năm 2019

2. Tiến độ thực hiện tổ chức thi/xét tuyển
  • Ngày 02/7/2019: Tổ chức thi (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung, Tiếng Anh, Tin học văn phòng.
  • Ngày 05/7/2019: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên. 
  • Ngày 10,11/7/2019: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (Vòng 2)/xét tuyển.
  • Ngày 15/7/2019: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên.
  • Ngày 01/8/2019: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.