Loading (custom)...
Số/Ký hiệu
672/TB-ĐHKT-QTNNL
Ngày ban hành 14/4/2022
Người ký GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

THÔNG BÁO

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg;

Căn cứ Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGS Nhà nước về thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021;

Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cần bổ nhiệm vào các ngành như sau:

 1. Nhu cầu bổ nhiệm:

STT

Ngành/chuyên ngành

Số lượng

Giáo sư

Phó Giáo sư

 1.  

Kinh tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kinh tế đầu tư

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Bất động sản

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản trị nhân lực

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kinh doanh nông nghiệp

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản trị kinh doanh

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kinh doanh quốc tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kinh doanh thương mại

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Marketing

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Tài chính - Ngân hàng

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Bảo hiểm

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Tài chính quốc tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kế toán

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kiểm toán

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản trị khách sạn

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Toán kinh tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Thống kê kinh tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Hệ thống thông tin quản lý

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Thương mại điện tử

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Khoa học dữ liệu

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kỹ thuật phần mềm

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Ngôn ngữ Anh

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Luật kinh tế

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Luật

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản lý công

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Kiến trúc đô thị

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Quản trị bệnh viện

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Công nghệ đổi mới và sáng tạo

Không giới hạn

Không giới hạn

 1.  

Công nghệ truyền thông

Không giới hạn

Không giới hạn

2. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm:

- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do Hội đồng Giáo sư Nhà nước cấp hoặc được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường (Cơ sở giáo dục ở nước ngoài đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

- Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

3. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (Mẫu 15 ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch HĐGS Nhà nước).

- Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

- Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/4/2022 đến hết ngày 24/4/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản trị nguồn nhân lực (Phòng A.113, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản trị nguồn nhân lực, số điện thoại: 028.38292411 (Ext: 11); Email: hrm@ueh.edu.vn.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo, đề nghị các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký để Trường thực hiện các thủ tục, quy trình bổ nhiệm theo quy định./.