Loading (custom)...
Số/Ký hiệu
618/KH-ĐHKT-PHVL
Ngày ban hành 13/03/2024
Người ký GS.TS. Sử Đình Thành, Giám đốc
Văn bản

Tải về

UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Phân hiệu Vĩnh Long đợt 1 năm 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

1.1. Khối quản lý: 04 người

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ

Chỉ tiêu

Đơn vị làm việc

Ghi chú

1

Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Đại học

02

Chuyên viên Tuyển sinh - Truyền thông

Mô tả
(Ứng tuyển)

2

Văn phòng Phân hiệu

Đại học

01

Chuyên viên Công nghệ thông tin

Mô tả
(Ứng tuyển)

3

Phòng Tài chính kế toán

Đại học

01

Chuyên viên kế toán

Mô tả
(Ứng tuyển)

1.2. Khối giảng dạy

- Trình độ tiến sĩ: Không giới hạn số lượng tuyển dụng.

- Trình độ thạc sĩ (trường hợp không tuyển được tiến sĩ ở vị trí cần tuyển): 11 người.

Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ

Chỉ tiêu

Đơn vị làm việc

Ghi chú

1

- Giảng viên bộ môn Kế toán tài chính.

- Giảng viên bộ môn Kế toán quản trị.

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Kế toán

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên bộ môn Kế toán tài chính/ Kế toán quản trị.

Thạc sĩ

02

2

- Giảng viên bộ môn Ngân hàng.

- Giảng viên bộ môn Tài chính công.

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên bộ môn Ngân hàng/Tài chính công

Thạc sĩ

02

3

- Giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin.

- Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Công nghệ thông tin

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên AI trí tuệ nhân tạo/Khoa học máy tính/ Khoa học dữ liệu

Thạc sĩ

02

4

- Giảng viên bộ môn Quản trị.

- Giảng viên bộ môn Marketing và Du lịch.

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Quản trị

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên bộ môn Quản trị/ Marketing và Du lịch.

Thạc sĩ

02

5

Giảng viên Luật

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Cơ bản

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên Luật

Thạc sĩ

02

6

Giảng viên tiếng Anh thương mại.

Tiến sĩ

Không giới hạn

Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong

Mô tả
(Ứng tuyển)

Giảng viên tiếng Anh thương mại.

Thạc sĩ

01

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Đối với Khối quản lý

a) Có trình độ đại học (tối thiểu xếp loại Khá) trở lên.

b) Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tối thiểu là B1 hoặc tương đương trở lên theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ tiếng Anh tại Phụ lục 1 của Kế hoạch;

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với trình độ đại học, không quá 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ và không quá 50 tuổi đối với trình độ tiến sĩ.

2.2. Đối với Khối giảng dạy

a) Tốt nghiệp tiến sĩ hoặc thạc sĩ trở lên, trong đó phải thỏa điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên; đối với trình độ thạc sĩ ưu tiên ứng viên đang là nghiên cứu sinh hoặc ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài;

b) Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tối thiểu là B2 hoặc tương đương trở lên (riêng vị trí giảng viên tiếng Anh thương mại thì trình độ tiếng Anh tối thiểu là C2 hoặc tương đương trở lên) theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ tiếng Anh tại Phụ lục 1 của Kế hoạch;

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Tuổi đời dự tuyển không quá 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ và không quá 50 tuổi đối với trình độ tiến sĩ.

3. Phương thức tuyển dụng:

Xét tuyển qua 2 vòng:

3.1. Vòng 1: Tổ chức kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Kiểm tra các hồ sơ đăng ký dự tuyển, xác định ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Nếu người dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn (đối với ứng viên vị trí viên chức khối quản lý); Phỏng vấn và thực hành giảng thử (đối với ứng viên vị trí viên chức khối giảng dạy).

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng của ứng viên theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Thời gian thi: Tối đa 30 phút cho mỗi hình thức thi.

- Thang điểm cho mỗi hình thức thi: 100 điểm.

4. Tiến độ thực hiện

4.1. Từ ngày 20/3/2024 - 20/4/2024: Thông báo tuyển dụng và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4.2. Từ ngày 15/4/2024 - 20/4/2024Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc.

4.3. Từ ngày 20/4/2024 - 29/4/2024:

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ dự thi.

- Tổ chức xét tuyển và chấm thi;

- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;

4.4. Từ ngày 02/5/2024 - 17/5/2024: Công bố kết quả tuyển dụng.

4.5. Từ ngày 18/5/2024 - 31/5/2024Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm

(1). Trang bìa hồ sơ (mẫu số 01 đính kèm).

(2). Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 02 đính kèm) có xác nhận của địa phương hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

(3). Bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ và bảng điểm toàn khóa theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng (bản sao y có chứng thực). Trường hợp bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực đúng quy định.

(4). Chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị hiệu lực theo quy định (bản sao y có chứng thực).

(5). Chứng chỉ tin học, bằng khen, giấy khen, … nếu có (bản photocopy).

(6). Các giấy tờ chứng nhận hưởng chính sách, chứng nhận ưu tiên - nếu có (bản sao y có chứng thực).

(7). Các giấy tờ về lý lịch thân nhân của ứng viên (bản sao y có chứng thực).

(8). 01 tấm hình 4x6.

Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển sẽ không được hoàn trả lại hồ sơ.

6. Thời hạn, hình thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 20/3/2024 đến 17 giờ ngày 20/4/2024.

6.2. Hình thức, địa điểm tiếp nhận nhận hồ sơ và thông tin liên hệ

- Ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Ứng viên có thể đăng ký ứng tuyển online tại địa chỉ: https://tuyendung.ueh.edu.vn đính kèm phiếu đăng ký dự tuyển, cùng với tiệp hình ảnh, file (pdf) các loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng của vị trí tuyển dụng.

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Mỹ Liên - Chuyên viên Văn phòng Phân hiệu, điện thoại 02703.823.359 hoặc 0974.796.767, email: lienttm@ueh.edu.vn.