ỨNG TUYỂN NGAY
Giảng viên (Lecturer)

 

Tiêu chuẩn

Ứng viên có học vị Tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường thuộc Top 500 Trường Đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của tổ chức QS; và thỏa một trong các tiêu chí sau đây:
- Có ít nhất 011 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín2 và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín3  trong 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có ít nhất 024 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có từ 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học trong và ngoài nước tương đương UEH.

Quyền lợi

- Nghỉ phép

 • Được nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ theo quy định của pháp luật về lao động;

- Bảo hiểm

 • Được UEH đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe hằng năm do UEH chi trả. Ngoài ra, nếu viên chức, người lao động có nhu cầu có thể đăng ký kèm theo gói bảo hiểm sức khỏe cho người thân (tự chi trả).

- Chăm sóc sức khỏe

 • Được UEH hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/năm tại các cơ sở y tế uy tín trong nước. Đối với viên chức, người lao động là nữ được khám định kỳ 02 lần/năm;

- Đào tạo, bồi dưỡng

 • Được UEH hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; được miễn/giảm định mức giờ chuẩn, định mức nghiên cứu khoa học đối với giảng viên được cử đi đào tạo/bồi dưỡng nước ngoài; được thưởng đối với giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ đúng hạn hoặc trước hạn và các khoản hỗ trợ khác khi viên chức hoàn thành chương trình đào tạo.

- Lương, phụ cấp

 • Được nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn nếu lập thành tích xuất sắc trong công tác theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng thu nhập UEH tăng thêm dựa trên các tiêu chí như khối lượng công việc, thâm niên, trình độ chuyên môn, kết quả đánh giá thực hiện công việc, đảm bảo tương quan hợp lý, công bằng.
 • Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định Nhà nước như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, chế độ bồi dưỡng…; các khoản phụ cấp tiền ăn trưa, công cụ làm việc, đi lại, đồng phục với tổng mức chi trả là 16.000.000 đồng/năm; đối với giảng viên mới tuyển dụng, thực hiện chế độ tập sự, được hưởng phụ cấp giảng viên tập sự 9.600.000 đồng/năm.

-    Khen thưởng, phúc lợi

 • Được hưởng 14 suất phúc lợi các dịp lễ, Tết tương đương 21.000.000 đồng/năm (theo Quy chế chi tiêu nôi bộ hiện hành của UEH), mức chi trả suất phúc lợi này được điều chỉnh hằng năm, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Trường;
 • UEH áp dụng chính sách khen thưởng minh bạch, công khai dựa trên kết quả đánh giá thực hiện công việc hằng năm đối với từng viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước; đồng thời, còn có chính sách vinh danh, khen thưởng riêng tại UEH;
 • UEH có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước cũng như chế độ, chính sách hỗ trợ khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.
Mức thu nhập tham khảo

Vị trí/Trình độ

Năm 1

Năm 2

Năm 3 trở đi

Ghi chú

Tiến sĩ

25 - 30 triệu

30 - 35 triệu

35 - 40 triệu

Mức thu nhập tham khảo bao gồm lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, thù lao từ hoạt động giảng dạy/nghiên cứu, tính bình quân theo tháng.

Phó giáo sư

45 - 50 triệu

50 - 55 triệu

55 - 65 triệu

Giáo sư

50 - 55 triệu

55 - 60 triệu

60 - 70 triệu

Nghĩa vụ
Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành của nhà nước và của UEH.

[1] Là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của bài báo.

[2] Gồm các tạp chí khoa học thuộc các danh mục sau đây:

- Danh mục SCI/SCIE, SSCI;

- Tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier (Q2, Q1);

- Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor&Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific;

- Tạp chí khoa học thuộc các Nhà xuất bản của 100 trường đại học hành đầu thế giới theo bảng xếp hạng của THE.

[3] Là tạp chí được tính điểm tối đa cao nhất theo Danh mục HĐGSNN công bố hằng năm.

[4] Là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của bài báo.