ỨNG TUYỂN NGAY
Nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu (Senior Reseacher, Junior Reseacher)

 

Tiêu chuẩn

- Nhà nghiên cứu (Senior Reseacher): Có tối thiểu 05 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE hoặc SSCI trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, trong đó có tối thiểu 03 bài thuộc danh mục SCI hoặc từ hạng Q3 trở lên đối với danh mục SCIE, SSCI (riêng đối với ngành toán là Q2).
- Nghiên cứu viên (Junior Reseacher): Có tối thiểu 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE hoặc SSCI trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, trong đó có tối thiểu 01 bài được đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc từ hạng Q3 trở lên đối với danh mục SCIE, SSCI (riêng đối với ngành toán là Q2).

Quyền lợi

- Chế độ đãi ngộ về nghỉ phép, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, đào tạo bồi dưỡng, các khoản phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi tương tự như vị trí giảng viên. Ngoài ra, nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu được hỗ trợ chi phí nghiên cứu ban đầu (Seed Funding): từ 50 triệu đến 100 triệu/người, mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xét tuyển quyết định thông qua xem xét hồ sơ từng ứng viên.
- Mức thu nhập tham khảo khoảng 30-35 triệu (tính bình quân theo tháng), bao gồm: lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, khoản ứng trước hàng tháng cho bài báo đăng ký công bố quốc tế.

Nghĩa vụ
- Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu:
- Nhiệm vụ của nghiên cứu viên:
Xem chi tiết Quy định tuyển dụng nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên cơ hữu của UEH tại ĐÂY

[1] Tính chia tỷ lệ số lượng tác giả trong một bài.

[2] Tính chia tỷ lệ số lượng tác giả trong một bài.