Switch to English
Sứ mạng UEH
Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á.
Nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập và chuyển giao toàn cầu; Tiên phong đổi mới, sáng tạo, phục vụ cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

UEH - Năng động và sáng tạo
Tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Phấn đấu không ngừng để đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo - nghiên cứu. Xây dựng môi trường giáo dục - nghiên cứu thân thiện nhằm phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học, giáo viên và nhà nghiên cứu.

Tìm hiểu thêm

UEH - Tôn trọng sự khác biệt
Mọi khác biệt đều được tôn trọng. UEH là môi trường giáo dục - nghiên cứu tốt cho tất cả mọi người. Cộng đồng UEH làm việc với lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, xem trọng sự đa dạng về văn hóa và tính cách của mỗi người.

Tìm hiểu thêm

UEH - Hòa hợp giáo dục đỉnh cao
Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á.
Nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập và chuyển giao toàn cầu; Tiên phong đổi mới, sáng tạo, phục vụ cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

UEH Portal UEH Tuyển sinh UEH Future UEH Global UEH Virtual Tour