CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TẠI UEH

Nghỉ phép

Bảo hiểm

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo, bồi dưỡng

Lương, phụ cấp

Khen thưởng, phúc lợi

Mức thu nhập tham khảo

Vị trí/Trình độ Năm 1 Năm 2 Năm 3 trở đi Ghi chú
Giảng viên
Thạc sĩ 20 - 25 triệu 25 - 30 triệu 30 - 35 triệu

Mức thu nhập tham khảo bao gồm lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, thù lao từ hoạt động giảng dạy/nghiên cứu, tính bình quân theo tháng.

Ứng viên trúng tuyển có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín, cam kết hợp đồng làm việc lâu dài với UEH (tối thiểu 12 năm kể từ thời điểm được công nhận hoàn thành tập sự) sẽ được nhận mức tài trợ ban đầu là 100 triệu đồng.

Tiến sĩ 25 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 40 triệu
Phó giáo sư 45 - 50 triệu 50 - 55 triệu 55 - 65 triệu
Giáo sư 50 - 55 triệu 55 - 60 triệu 60 - 70 triệu
Chuyên viên
Đại học 15 triệu 20 triệu 24 triệu

Mức thu nhập tham khảo bao gồm lương nhà nước, thu nhập UEH, phụ cấp, phúc lợi, thưởng Tết, các khoản thu nhập khác, tính bình quân theo tháng.

Thạc sĩ 15 - 20 triệu 20- 25 triệu 25 - 30 triệu
Tiến sĩ 20 - 25 triệu 25 - 30 triệu 30 - 35 triệu